Objectius

Objectius

L’objectiu principal del Grup Dones del Món Rural és representar els interessos de les pageses i ramaderes catalanes, la qual cosa significa cobrir una gran quantitat de qüestions agrícoles, ramaderes, econòmiques, ambientals, legals, fiscals, educatives i socials relacionades amb la presència de la dona al món rural i el seu treball diari.

Així doncs, volem ser el portaveu i la font de referència per proporcionar informació autèntica i competent sobre la situació social i econòmica, les preocupacions i les necessitats reals de les dones del món rural als responsables polítics, a la societat i als mitjans de comunicació. D’aquesta manera s’aconseguirà incidir en les polítiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i estar presents en les diverses taules sectorials per tal de professionalitzar la nostra activitat i apoderar les dones del sector primari.

 • Constituir una associació de dones representatives del sector primari, agrícola, ramader i forestal.
 • Apoderar i valoritzar el paper de la dona al món rural.
 • Promoure la incorporació de les dones al sector agrícola, ramader i forestal
 • Fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a tots els àmbits i sectors relacionats amb sector primari.
 • Impulsar el reconeixement i la igualtat de tracte de les dones en tots els sectors relacionats amb món rural.
 • Fer arribar als diferents públics objectiu les diferents problemàtiques que hi ha al món rural, des d’un punt de vista femení amb objectiu de transmetre les necessitats del col·lectiu i crear ponts de diàleg i treball per a mitigar-los.
 • Realitzar activitats de representació i interlocució amb les administracions, i participar en taules sectorials, grups de treball, etc. per a defensar les nostres problemàtiques.
 • Incrementar la visibilitat de les dones del sector primari, i el reconeixement a la tasca que duen a terme mitjançant informació, formació, lliurament de guardons, etc.
 • Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones, especialment aquells que tinguin relació amb el sector primari.
 • Promoció de la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques del sector primari.
 • Fomentar la participació de les dones en la formació i l’accés a les activitats professionals que es realitzen dintre l’àmbit del sector primari.
 • Organització de jornades d’intercanvis entre dones del sector per apoderar-se, organització i realització de formació, sobre temes d’interès per a les dones del món rural.
 • Donar a conèixer a la societat el paper que juga el món agrícola i ramader.
 • Fer pedagogia d’on surten els aliments i promoure els productes de proximitat.
 • Professionalitzar l’activitat agrària, millorar la participació femenina en les organitzacions agràries i donar visibilitat al treball de les dones en les explotacions agràries.
 • Donar suport i assistència en el disseny de polítiques relacionades amb les dones rural.