Dones del Món Rural

Dones del Món Rural és un grup de dones rurals de Catalunya, principalment ramaderes i pageses, que vetlla per a donar visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinèrgies i millorar la igualtat d’oportunitats del sector. Som la veu de les dones que treballen al sector agrícola-ramader, que constitueixen un pilar molt important de l’economia nacional catalana.

Només un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya, tot i que gairebé un milió viuen en zones rurals.

Així doncs, cal subratllar la gran contribució de les dones a la millora econòmica, social i cultural de les zones rurals d’arreu del món. Es essencial que tinguem veu a tots els espais de decisió i de debat del sector. Des del Grup Dones del Món Rural lluitem i defensem un reconeixement públic de les nostres activitats.

objectius dones món rural

 

Estatuts de l'Associació de Dones del Món Rural

 Associa't